PL EN

Enzymy - Suplementy diety :

 • A-galaktozydaza / A-galactosidase
 • Alfa-amylaza / Alpha-Amylase
 • Amylasa / Amylase
 • Amylaza grzybowa / Fungal-Amylase
 • Biocelulaza / Biocellulase
 • Bromelaina /Bromelain
 • Chymotrypsyna / Chymotrypsin
 • Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) / Superoxide dismutase (SOD)
 • Katalaza /Catalase
 • Laktaza /Lactase
 • Lipaza / Lipase
 • Lizozym hcl /Lysozyme hcl
 • Nattokinaza /Nattokinase
 • Pankreatyna / Pancreatin
 • Papaina /Papain
 • Pepsyna / Pepsin
 • Proteaza /Protease
 • Serratiopeptydaza /Serratiopeptidase
 • Trypsyna/ Trypsin